בחר

  הקראת הכתוב בשילוב הסבר וחזרה בלשונו המיוחדת של הספר

 השיעור היומי וארבע החזרות הם בלשון קולחת מדוברת

לדמותו של המקובל הגאון הרב יהודה זרחיה סגל זצ"ל, שממנו למדנו סגולה זו

יסודות הבטחון ע"פ בעל "חובת הלבבות", מתומצתים לשבעה יסודות

לשמיעת השיעור 02-5002131