הרב יהודה סגל זצ”ל

הרב סגל נולד בשושן פורים בירושלים, בבית סבו ר' יעקב מנדלבוים זצ"ל, שהיה חסיד קרלין נלהב. את אביו של סבו, הגאון רבי ברוך מנדלבוים זצ"ל, שהיה אב"ד טורעב ברוסיה – רצו להכתיר לאדמו"ר בעת שנותר הינוקא. סבתו, אם אמו מרת חנה עלקא ע"ה, שהיתה דור שמיני בירושלים, התיחסה לחיד"א זצ"ל – רבי יוסף חיים דוד אזולאי. אביו, הגאון הרב שפטיה, היה נצר לשל"ה הקדוש. את כל השורשים הללו של המשפחה שילב בתוכו רבי יהודה זרחיה: גאונות ולמדנות מופלגת בתורה, עם גדלות אדמו"רי החסידות בשילוב כוח סתרי הקבלה.

בילדותו למד בישיבה בה לימד אביו "שערי תורה" ביפו, והתבלט בכישרונותיו העילויים. בגיל שבע וחצי היה דורש דרשות בשבת בתל אביב, שבעת ההיא התגוררו בה גדולי תורה. קהל גדול היה מצטופף ומאזין בקשב רב לדבריו של "הילד הדרשן".

לפני שנהיה בר מצוה, נסע לגדולי ירושלים שיברכהו. מה היתה הברכה שביקש? שיגיע לדרגה גבוהה ביראת שמים!

כשגדל, למד בישיבת לומז'ה בפתח תקוה אצל אבירי התורה ונודע כשקדן וכבקי עצום. מדי פעם היה מקבל פרס המיועד לעילויים על מערכות של חידושי תורה שכתב. חבריו מספרים, שכל שאלה שהתקשו בה – היו פונים לרב יהודה והוא היה מתרץ מיד ואומר בעל פה את מראי המקומות ששאלו. בישיבה, כבחור צעיר, זכה לדור בחדר אחד עם מרן הרב ש"ך זצ"ל, שהיה מבוגר ממנו בשנים רבות. מרן התפעל מבקיאותו הנדירה של הצעיר בכל ספרי הראשונים. יש לציין כי בימים ההם לא נמצאו כל הספרים בהישג יד, אך הוא עמל ומצא, ולמד ושינן, וידיעותיו התפרסמו כמו בקיאותו העצומה בחידושי הרשב"א.

כבר אז הכירו בגדלותו והיו באים להתברך מברכותיו של הרב יהודה סגל הצעיר. עימו למד מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א, שאביו, הסטייפלער, ביקש מהרב סגל ללמוד עימו. באותם ימים היה מבאי ביתו של מרן ה"חזון איש" זצ"ל, שאמר עליו: "ארי שבאריות". כל ימיו היה מקורב לגדולי תורה ולאדמו"רים והיה שותה בצמא את דבריהם.

כשמלאו לו 19 שנה כבר היה בידו היתר הוראה וכבר הספיק לעבור על הש"ס וגפ"ת (גמרא, פירוש רש"י ותוספות), חלק מהראשונים וקצת בפוסקים, וזכה לחבר דברי תורה כמה ספרים... (כפי שלומדים מכתביו).

בהגיעו לפרקו נשא לאישה את מרת אסתר האצילית, בת ד"ר מיכאל יעקובוביץ', שהיה רופאם של אדמו"רי תל אביב, והיה ידוע כירא שמים בכל הליכותיו..

כיהן כרבה של קרית שלום בתל אביב קרוב ליובל שנים. ביתו היה תל תלפיות ללמדנים וליהודי "עמך" מכל החוגים. הוא קיבל כל אדם בסבר פנים יפות והשתדל מאד לפעול למען הזולת. הוא עצמו הסתפק במועט וחי בצניעות עם אשתו.

לביתו הקט נהרו רבים מהארץ ומהעולם לקבל מפיו פסקי הלכה, הדרכה וברכה. מפיהם שומעים סיפורים על הצדיק המופלא, שפעל ישועות לכלל ולפרט.
רבים דיברו על רום דרגתו, שהכל גלוי לפניו. כשהגיעו השמועות לאוזניו, ביטל את עצמו וכתב: "אני מכריז ומודיע, שאני לצערי מקטני בני ישראל..."

לדאבון לב לא השאיר צאצאים, אך המוני תלמידים בארץ ובעולם ההולכים לאור תורתו וספריו:

  • ראשית העבודה
  • צמח יהודה – חמישה כרכים
  • דברי רבינו רבי שפטיה ודברי יהודה זרחיה
  • משפטי החן
  • דורשי ה'
  • חידושי רבי יהודה זרחיה - על הש"ס.
צילום – עם אבא

הגאון רבי יהודה זרחיה סגל זצ"ל (מימין) עם גיסו הצעיר, הגאון הרב חיים זוננפלד זצ"ל

נלב"ע ביום ט' אדר תשס"א

ונטמן בהר המנוחות בירושלים, בקרבת הוריו.